Regulamin

STRONA GŁÓWNA

WWW.DACHY-PREFABRYKOWANE.PL

 

Regulamin katalogu dachy-prefabrykowane.pl

1. Witryna katalog.dachy-prefabrykowane.pl stanowi integrelną część portalu dachy-prefabrykowane.pl

2. Witryna katalog-dachy-prefabrykowane.pl w dalszej części niniejszego Regulaminu nazywana będzie Katalogiem

3. Administratorem danych Katalogu jest firma DoKa Home System z siedzibą w Nowym Chechle, ul. Lasowicka 129

4. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie informacji na temat firm z branży budowlanej powiązanych z rynkiem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, oraz pokrewnych

5. Celem udostępniania danych zawartych w Katalogu jest informowanie potencjalnych klientów na temat danych teleadresowych firm oraz zakresu ich działalności

6. Informacje zawarte w Katalogu są informacjami dostępnymi powszechnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firm, lub podane przez użytkowników Katalogu

7. Za zgodność danych z prawdą odpowiedzialna jest osoba podająca określone dane do Katalogu

8. Administrator Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikjące z błednie podanych danych do Katalogu

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie danych objętych Katalogiem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@dachy-prefabrykowane.pl

10. Dodanie firmy do Katalogu jest bezpłatne

11. Przeglądanie Katalogu jest bezpłatne

12. Dodanie danych firmy do Katalogu odbywa się poprzez formularz "dodaj firmę"

13. Dodanie danych do Katalogu odbywa po się zarejestrowaniu użtkownika poprzez podanie adresu: e-mail, nicka, hasła dostępu

13. Struktura Katalogu pozwala na zdefiniowanie w jakiej kategorii ma znaleźć się dodawana firma

14. Dane podawane do katalogu sa moderowane i w przypadkach naruszenia, lub niezgodności z Regulaminem mogą zostać edytowane lub usunięte

15. Użytkownik posiadający aktywne konto w katalogu może edytować dane firm, które podał

16. Katalog przewiduje możliwość dodania opinii o firmie, której dane znajdują się w Katalogu.

17. Opinię może podać osoba niezarejestrowana / nie posadająca konta w Katalogu

18. Opinie o firmach dodawane do Katalogu mają służyć obiektywnej informacji na temat działalnośći firmy

19. W przypadku opinii rażąco krzywdzącej dobre imię Firmy, której dotyczy istnieje możliwość zgłoszenia takiego faktu osobie ją reprezentującej. W takim przypadku istnieje możliwość dodania opinii wyjaśniającej zaistniałą sytuację, lub w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wyrażenia takiej opinii opinia może zostać usunięta przez moderatora Katalogu.

20. Administrator Katalogu nie wyraża zgody na zawieranie w treścach podawanych przez użytkowników jakichkolwiek form dyskryminacji, pornografii, treści wulgarnych itp. a także dodawanie do Katalogu danych nie związanych ze wskazanymi przez strukturę Katalogu informacjami. Treści takie będą niezwłocznie usuwane.

21. W przypadku pytań lub wątpliwośći dotyczących funcjonowania Katalogu prosimy o kontakt e-mail: biuro@dachy-prefabrykowane.pl